Ne Yapıyoruz?

Strateji

Küresel standartlara uygun sürdürülebilirlik altyapısı oluşturmanız; ürün / hizmet kapasitelerinizi iyileştirmeniz; verimlilik ve / veya uluslararası etki gücünüzü arttırmanız için stratejiler ve iş modelleri geliştirmenize / uygulamanıza; sektör içi ya da sektörler arası yenilik ve teknoloji transferi / bilgi ve uzmanlık transferi gibi konularda işbirlikleri ve ağlar oluşturmanıza destek veririz.

- Sürdürülebilirlik stratejisi
- Kurumsal sorumluluk stratejisi
- Kaynakların etkin kullanımı için planlama
- Kapsayıcı iş modelleri
- Sosyal girişim
- Proje bazlı kuruluş eşleştirmeleri
- Ağ oluşturma ve koordinasyon

Kaynak Geliştirme

Devamlılık ve büyümeye yönelik üretim ve hizmet süreçleri, teknolojik yenilikler, kurumsallaşma, markalaşma, toplumsal fayda gibi konularda ihtiyaçlarınız, yeni girişim veya yatırımlarınız, fikir veya projeleriniz için alternatif kaynaklar geliştiririz.

- Proje fikri geliştirme
- Ulusal ve uluslararası kaynakları araştırma
- Proje dosyası hazırlama ve başvuru
- İş planı hazırlama
- Yatırımcı ilişkileri
- Sosyal sorumluluk projeleri

Yönetim

Kendi kaynaklarınız ve/veya desteklerle hayata geçirdiğiniz projelerinizin başarıyla tamamlanması için teknik yönetim desteği sunar;

  • - Proje teknik ve mali yönetim desteği.
  • - Sosyal proje yönetimi
  • - Raporlamalar

Sivil toplum örgütleri için, kapasitenizi geliştirmenize ve profesyonelleşerek devamlılığınızı sağlamanıza yönelik destek verir; mevcut kaynaklarınızı etkin kullanmanız, işleyişinizi sisteme oturtmanız, etki alanlarınızı genişletmeniz için birlikte çalışırız.

  • - Örgüt stratejisi
  • - Kaynak geliştirme
  • - Savunuculuk
  • - Gönüllü yönetimi
Analiz

Gelecek için değişimi savunur, ölçülemeyen değişimin süreklilik göstermeyeceğine inanırız. İzleyip ölçmediğimiz işleri geliştiremeyiz, iyileştiremeyiz, yani yönetemeyiz. Sahip olduğumuz kaynakları iyi yönetmemiz demek, etkimizi daha da arttırmak demektir. Bu bağlamda kaynaklarınızla etkinizi daha da arttırıp nasıl daha güçlü fayda yaratabileceğinize dair birlikte çalışırız. Değişiminizi izler; projeler ve programlarınız sonucunda yarattığınız etkiyi yönetmenize destek veririz.

  • - Proje izleme ve değerlendirme
  • - Sosyal etki ölçümlemesi

Hit enter to search or ESC to close