HAKKIMIZDA

Biz Kimiz?

RHEA, 2002 yılından beri kalkınma odaklı çalışan, Avrupa Birliği programları başta olmak üzere uluslararası fon kaynakları, örgütlenme, yönetişim, sürdürülebilirlik gibi alanlarda deneyimli bir ekip tarafından 2013’te kuruldu. Zaman içinde proje bazlı genişleyip daralabilen, farklı uzmanlıkların biraraya gelerek birlikte ürettikleri bir organizasyon modeline dönüştü.

RHEA’nın çalışma alanı kapasite gelişimidir. Çalıştığı kuruluşların sürdürülebilirlik kapasitelerini, verimliliklerini, etki güçlerini artırmaları için birlikte çözüm üretir. Bu amaçla fikir aşamasından itibaren süreçler, projeler ve alternatif senaryolar geliştirir. İhtiyaçlara göre“finansman, işbirlikleri, bilgi” gibi kaynaklara erişme ve bu kaynakları etkin kullanma konularında hizmetler sunar. Hizmetlerinde ihtiyaca göre farklı uzmanlıklardan yararlanır, multidisipliner çalışır, bütünsel çözümler hedefler.

RHEA ekibi, yaratıcı sektörler, tarım, turizm, çevre, imalat, girişimcilik, teknoloji gibi çeşitli alanlarda kalkınma projeleri geliştirmiş ve uygulamış; hem özel sektör hem de sivil alanda deneyimli uzmanlardan oluşur.

Değerlerimiz
  • - Multidisipliner çalışmanın, farklı bakış açılarının daha güçlü bir değer yaratacağına inanıyoruz.
  • - Sosyal fayda öncelikli motivasyonumuz; işbirliği kurduğumuz tüm yapılarla bu motivasyon üzerinden çalışıyoruz.
  • - Daha iyi bir gelecek için birlikte değişimi savunuyor; çalıştığımız farklı yapılar arasında köprü olmaya çalışıyoruz.
  • - Ölçülemeyen değişimin süreklilik göstermeyeceğine inanıyoruz.
  • - Her türlü ayrımcılığın karşısındayız.
  • - Özgün, yeniliklere açık ve çözüm odaklıyız.
  • - İşimize gönülden bağlıyız ve gönül verilmeden yapılan hiçbir işin verim getirmeyeceğine inanıyoruz.

Hit enter to search or ESC to close